Startsida Nyfiken på S:t Görans församlings sidhuvud
Start
Aktiviteter
Stöd
Om församlingen
Kontakt
Aktuellt

Kalendarium

December 2014
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

S:T Görans kyrka

Sankt Görans församling bildades år 1925 genom delning av Kungsholms församling. Redan 1910 hade ett kapell uppförts på platsen för den nuvarande kyrkan, ritat av arkitekten Gustaf. Améen. Det fick namnet Sankt Görans kyrka, troligen inspirerat av det intilliggande Sankt Görans sjukhus.

Kapellet ansågs med tiden mindre ändamålsenligt, varför det 1955 stängdes för att rivas och på så sätt bereda plats åt ett församlingen mera värdigt tempel. Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekten Adrian Langendahl och invigdes på påskdagen 1958. Langendal har i basilikans klassiska form velat skapa ett kyrkorum som är "tidlöst och självklart ; som en rak linje".

Koret domineras av Einar Forseths stora altarmålning i al secco med de tre tomma korsen i centrum. Därutöver omges den gode herden av de fyra evangelistsymbolerna och längs sidorna grupperas en svit bilder ur Jesu liv.

Altaret har en skiva av marmor medan underdelen är av kalksten. Altarsilvret, som består av krucifix och sex ljusstakar, har komponerats av konstnären Birger Haglund till kyrkans invigning 1958.

Predikstolen brukar vara på norrsidan i kyrkor, men står här på södra sidan eftersom det finns en läktare i norr. Även denna är tillverkad i marmor och står på en fot av kalksten. Skulptören David Wretling har i sex fält visat olika bilder och personer ur vår religiösa historia. Skulpturer av David Wretling förekommer på flera ställen i kyrkan.

Orgeln, från Mårtenssons orgelfabrik, består av tre manualer och 47 stämmor och invigdes 1987, då den ersatte en äldre orgel. Fasaden är den ursprungliga, ritad av Adrian. Langendal. Kororgeln är byggd av Mats Arvidsson och invigdes 2005. Den har två manualer och 17 stämmor.

Dopfunten är även den ritad av Adrian Langendal. Ytterskålen utgörs av en del av en gammal kyrkklocka från Skåne. Innerskålen är tillverkad i silver.

I tornet, som är kvar från den gamla kyrkan, hänger två kyrkklockor, som även de fanns i den gamla kyrkan. De ena av dem bär inskriptionen
 
"Klinga med ett bud från höjden
över stadens larm och brus!
Mana mödans barn att bedja!
Samla dem i Herrens hus."

Under kyrkan finns ett kolumbarium (lat. duvslag) med c:a 4.400 nischer för askurnor. Kolumbariet invigdes 1958 och utvidgades 1967. Där finns plats för c:a 10.000 urnor.

Kyrkorummet

Kyrkorummet i S:t Görans kyrka som domineras av den den vackra altartavlan, målad av Einar Forseth. Foto: Mats Åsman

 

Kyrkan är öppen för besök och enskild andakt alla vardagar mellan kl 11 och 15, sön- och helgdagar mellan kl 10 och 16.

Högmässa/högmässogudstjänst firas varje söndag kl 11.00. Veckomässa firas varje onsdag kl 12.00.

Kolumbariet är öppet för besök tisdag - lördag kl 11 - 16, sön- och helgdagar kl 12 - 16.

Dela